Samarbeid mellom IBBL og UNGT ENTREPRENØRSKAP

Innherred Boligbyggelag og Ungt Entreprenørskap Trøndelag har signert en langsiktig samarbeidsavtale med mål om å kunne samspille rundt LOKAL BOLYST og ENTREPRENØRSKAP, KREATIVITET og SKAPERGLEDE.

Innherred Boligbyggelag er et moderne boligbyggelag med bred boligkompetanse. Stadig flere boligselskaper velger IBBL som sin samarbeidspartner og boligbyggelaget har i dag rundt 3 200 medlemmer og forvalter 2 200 boliger rundt om på Innherred. I tillegg forvalter IBBL nærmere 150 utleieboliger for Verdal Boligselskap AS.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE Trøndelag er ansvarlig for dette arbeidet i Trøndelag.

– Denne avtalen gir oss tilgang til unike ressurser i arbeidet med å utvikle boligmassen og bo-miljøet på Innherred. Gjennom ungdommenes «ut-av-boksen»-tenking, skaperglede og energi vil vi kunne videreutvikle både organisasjon og tjenester, til beste for våre boligselskaper og medlemmer, uttaler Vegar Furunes, daglig leder i Innherred Boligbyggelag.

Samarbeidsavtalen har en ramme på 3 år, hvor det ligger tydelige målsettinger for arbeidet, en konkret handlingsplan for felles aktiviteter, samt økonomiske bidrag. Et av de første arrangementene samarbeidet vil komme til uttrykk er under Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Trøndelag på Magneten 5. mars.

Daglig leder Randi Wenche Haugen i Ungt Entreprenørskap Trøndelag er meget godt fornøyd med å få på plass en avtale med Nord-Trøndelags største boligforvalter.
– Gjennom denne avtalen vil Ungt Entreprenørskap komme tett på en organisasjon med mange fagområder samlet på ett sted, samtidig som det indre marked som et boligsamvirke utgjør vil være en spennende arena for produkter og tjenester, særlig fra Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. Innherred Boligbyggelag er samtidig med på å vise at de tar samfunnsansvar og de tydeliggjør at ungdomssatsing er en viktig del av begrepet LOKAL BOLYST.

Langsiktig samarbeidsavtale mellom IBBL og UE er signert(Daglig leder Vegar Furunes i IBBL og daglig leder i UE Trøndelag Randi Wenche Haugen)