Unngå skader i boligen

2016 ble et år med rekordmange skadetilfeller hvor forsikringsselskapet utbetalte nærmere 7,5 mill i erstatning til borettslag og sameier i vår portefølje. Til sammen 61 skadetilfeller.

Vannskader er fortsatt den type skade det er mest av, til tross for forebyggende arbeid med vannsjekk og montering av automatiske vannstoppere.

De hyppigste årsakene er:

  • Varmtvannsberedere plassert i kjøkkenbenk (alle som har det, bør pålegges vannstoppere)
  • Lekkasje fra rørskap i vegg hvor bunnpakningene ikke er tette
  • Lekkasje fra oppvaskmaskin
  • Følgeskader fra utett bad
  • Følgeskader fra utett yttertak
  • Tørrkoking på komfyr (bør pålegges å montere komfyrvakt)

Forsikringen fungerer slik at lag med mange og store skader vil få øket årspremien og lag med få eller ingen skader vil få lavere premie. I tillegg får lag som gjennomfører tiltak redusert premie (vannsjekk, el-sjekk, vannstoppere)

Her er noen punkter det er viktig å få med seg:

Tilstrekkelig varme om vinteren
I rom det går vann og avløpsrør i,  er det viktig at varme står på for å unngå at rørene fryser sunn og forårsaker vannskader. Skal du reise bort må du kontrollere at vinduer er lukket og tilstrekkelig varme står på. Selv om det er varmegrader ute når du reiser, kan det fort bli 15-20 minusgrader når du er borte.

Frosne vannrør

Vannstopper
I boliger bygget etter 1.juli 2010 er det påbudt med vannstopper. De fleste boligene er eldre enn det og vil anbefale alle boligeiere å montere vannstopper. Den fungerer slik at dersom du får lekkasje vil en magnetventil stenge vannet automatisk og skadeomfanget blir kraftig redusert.

Vann- og elsjekk
I borettslag og sameier bør det gjennomføres vann og elsjekk i alle leiligheter hvert 5 år. Dette vil redusere  muligheten for skader betraktelig. For lag som har totalforsikring gjennom partner/If gis det 20 % reduksjon i premie dersom vann- og elsjekk gjennomføres. Reduksjonen har en varighet på 4 år samt innmeldingsåret. Kostnaden med el og vannsjekk vil borettslaget få igjen gjennom reduksjon av forsikringspremien. Dette er et meget godt og egnet tiltak som vil være med å redusere skader, spare kostnader på forsikringspremien og gi tryggere boliger.

Slukkeutstyr og røykvarsler
Kontroller røykvarslerne jevnlig og forsikre deg om at batteriet er på plass og at det er strøm på det. Skift batteri minst en gang årlig og gjerne på samme dato. 1. desember er batteriskiftedagen og en grei dato å forholde seg til. Pulverapparatet trenger også tilsyn og vedlikehold. Manumeterpila skal stå på grønt, det betyr at trykket er i orden. Låsesplinten skal være på plass for å hindre at pulver ikke blir tømt ut ukontrollert. Snu apparatet oppned 3-4 ganger i året for å hindre at pulveret ikke klumper seg. Oppbevar apparatet lett tilgjengelig, gjerne på soverommet og heng det på veggen med festebrikett. Forsikre deg om at alle familiemedlemmer vet hvor apparatet finnes. For de som har brannslange er det viktig at alle vet hvor den er og at stoppekranen er i orden og virker.

Lasse Johnson, IBBL

Komfyrvakt

Påbud om komfyrvakt kom også i 2010 for boliger bygget etter denne dato. Vår erfaring er at alle boliger bør ha komfyrvakt. Den virker slik at dersom du glemmer plata og det blir overoppheting vil komfyrvakta sørge for at komfyren slås av. Har hatt en del branner grunnet overoppheting de siste årene og særlig er det ille dersom smultgryta tar fyr. Da er hele kjøkkenet overtent på kort tid. Vi har også eksempler på at sultne ungdommer kommer hjem fra fest og skal lage mat og sovner fra det hele. I slike tilfeller er komfyrvakt en god investering for å berge eiendom og unngå at liv går tapt.

Tenk sikkerhet
Det er viktig at en tenker sikkerhet i det daglige og gjennom alt en gjør og ikke gjør. Sett litt fokus på bruk av levende lys, bruk av pc (skal ikke tas med i senga da den avgir mye varme og kan bli overopphetet dersom den blir dekket til av sengeklær o.l) Unngå for mye bruk av skjøtekabler og bruk kun godkjent utstyr. Når det gjelder å koble til oppvaskmaskin, vaskemaskin og andre tilsynelatende enkle saker innen rørleggerfaget, så holder vi ikke på med det. Det er strengt forbudt og skal utføres av fagfolk med nødvendig godkjennelse. I verste fall kan en bli erstatningspliktig ved en vannskade.

Vi håper på et godt skadeforebyggende år i 2017

Lasse Johnson
Innherred Boligbyggelag