Medlem

Mange foreldre velger å tegne medlemskap for sine barn for å sikre dem en rimelig inngangsbillett til boligmarkedet når den tiden kommer.

Nedenfor finner du innmeldingsskjema.

Innmelding
Innmeldingen koster: Andel kr. 400,- og årskontingent kr. 250,-.

Årskontingent
Deretter betaler du kr. 250,- pr. år for å være boligsøkende medlem. Boende medlemmer får dekket sin årskontigent gjennom borettslaget.

Vi sender deg giro
Så snart vi får skjemaet i retur, vil du få tilsendt en giro på innmeldingsgebyret.
Etter at vi har registrert innbetalingen får du tilsendt andelsbevis. Vårt medlemsblad kommer med Trønder-Avisa.

  • Fødselsdato