Hanskemakergården Borettslag

Hanskemakergården 1, 7650 Verdal

Byggeår : 2014

35 enheter – livsløpsboliger