Smedplassen Borettslag

Smedplassvegen 1 – 7

Boligtype(r) Rekkehus
Antall enheter 22
Byggeår 1987