Forvaltning

Innherred Boligbyggelag er Nord-Trøndelags ledende boligforvalter. Boligbyggelaget ble stiftet i 1969 og har i over 40 år vært forretningsfører for borettslag og sameier på Innherred. Innherred Boligbyggelag har i dag til sammen over 100 boligselskaper rundt om på Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Innherred Boligbyggelag er i dag eiet av over 3 300 medlemmer.

Boligbyggelaget består av 11 medarbeidere som arbeider med forvaltning av boligselskaper, hvorav 3 medarbeidere er autoriserte regnskapsførere i henhold til Lov om autorisasjon av regnskapsførere. Autorisasjonen gir deg som bruker av oss trygghet for faglig dyktighet i utførelsen av forvaltningsarbeidet. Vårt mål er å være tilgjengelig, kundeorientert og inneha en bred kompetanse for å ivareta våre medlemmer til det beste.

Forvaltning omfatter blant annet følgende tjenester:

 • Innkreving og inndrivelse av felleskostnader / fellesutgifter
 • Administrasjon og avregning av målerbaserte utgifter / IN
 • Betaling av borettslagets eller sameiets utgifter
 • Utarbeidelse av perioderegnskap, årsregnskap og årsberetning
 • Utarbeidelse av driftsbudsjett og likviditetsbudsjett
 • Fakturering av krav ihht. spesifikasjon fra boligselskapet
 • Ligningsoppgaver / selvangivelse
 • Bistand ved generalforsamling / årsmøte og styremøte
 • Forvaltning av kapital
 • Behandling av forkjøpsrett, bruksoverlating og eierskifte
 • Kontering og postering av regnskapsbilag
 • Kjøring av lønn for ansatte
 • Innsendelse av offentlige oppgaver
 • Avstemming av boligselskapets konti
 • Bruk og bistand av styreportalen
 • Fordringsadministrasjon / purring
 • Juridisk bistand for borettslaget.
 • Administrasjon av Verdal Boligselskap

Vi tilbyr en totalpakke av det dere trenger av økonomisk og juridisk bistand i borettslaget. Vi har god lokalkunnskap, gode bank – og meglerforbindelser og vi holder kurs for styrets medlemmer.

Ønsker du skifte av forretningsfører eller er i ferd med å etablere et borettslag eller sameie er du velkommen til å ta kontakt med Elin Aadde på tlf. 922 08 174 eller pr e-post: [email protected]