Fordeler med medlemskap

Hvorfor beholde medlemskap i IBBL

IBBL er et andelslag, eid av våre medlemmer og vi er alltid åpen for nye medlemmer.

Selv om det ikke er dagsaktuelt å bo i en bolig tilknyttet IBBL, er det ikke uvanlig at man velger slik boform i en annen fase av livet.

Eldre mennesker selger ofte sine eneboliger og flytter inn i en ny, lettstelt bolig. Flere av disse velger å benytte seg av sitt medlemskap for å finne denne boligen.

Andre i familien kan også overta medlemskapet. Unge mennesker kan få overført medlemskap fra nærstående familie. Dette utgjør et fortrinn for unge mennesker den dagen de skal kjøpe sin første bolig.

Som medlem hos oss får du gode medlemsfordeler både lokalt og nasjonalt.

Aktiver fordelskortet ditt og oppnå bonus og rabatter. Bonus får du på alt du handler – også tilbudsvarer. Opptjent bonus kan du enkelt overføre til din bankkonto. Fra din medlemsprofil kan du enkelt overføre bonus og oppdatere dine data.

Vi har også gratis medlemskap for våre medlemmer under 18 år, slik at det er mulig å oppnå 18 års ansiennitet for kr 400,- hos oss. Dette gir en stor fordel når man en dag skal ut og finne drømmeboligen.

Vil du bli medlem kan du benytte dette skjemaet.Fordelskortet smalt

Forkjøpsrett

Den viktigste fordelen med medlemskap hos IBBL er forkjøpsretten ved kjøp av ny eller brukt bolig. Det er den med lengst ansiennitet som har best utgangspunkt når borettslagsboliger legges ut for salg / annonsering av forkjøpsrett.

Det er stadig flere medlemmer som benytter seg av denne retten. Ikke-medlemmer som har vunnet budrunden taper kampen om boligen mot de som er medlemmer hos IBBL.

Man trenger ikke alltid flere års ansiennitet for å sikre seg bolig ved forkjøpsrett, i noen tilfeller kan det faktisk holde med noen dager.

For å kunne benytte forkjøpsretten må du skriftlig melde din interesse til IBBL for den boligen du der interessert i. Du vil finne nyttig informasjon om forkjøpsrett her.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å benytte din forkjøpsrett. Vi vil gjerne hjelpe deg med at du skal finne din medlemsbolig.

Det lønner seg å være medlem i IBBL, også for de som i dag har dekket sitt boligbehov.

 

Overføring av medlemskap – hva gjør jeg?

For den som ikke trenger medlemsansiennitet selv, kan medlemskapet overføres etter bestemte regler. Dermed kommer opparbeidet ansiennitet til nytte for andre i familien.

andelsoverføring
Etter vedtektenes pkt 2-2, jf boligbyggelagsloven §4-4 er det ikke nødvendig med samtykke når en andeloverføres til andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de siste to årene har hørt til samme husstand som andelseieren. Det er heller ikke nødvendig med samtykke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapsloven §3.

 

 

Gjelder det et medlemskap etter dødsbo ønsker vi at pårørende skal ta stilling til hva man ønsker å gjøre med medlemskapet. Vi kan ikke slette et medlemskap uten at vi får skriftlig varsel om dette fra medlemmet selv eller arvinger når det gjelder dødsbo. Ved dødsfall kan medlemskapet gå i arv og overføres til andre familiemedlemmer. Se diagrammet ovenfor.

Medlemskapet kan stå i avdødes navn til evt. overføring er avklart. Vi må få oppgitt en kontaktperson som kan ivareta medlemskapet i denne perioden. Det vi trenger av opplysninger på kontaktpersonen er:

Navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Ved overføring må IBBL ha attester som beviser slektskap (vigselsattest, (u)skifteattest, dåpsattest, fødselsattest, for alle ledd).

Overføring av andel kan du gjøre her