Fordeler med tilknytning

Fordeler med tilknytning til Innherred Boligbyggelag:

  • Ved å bli tilknyttet IBBL som borettslag kreves det at alle eierne i borettslaget er enige om å bli medlemmer av IBBL. Dere får da bla. forkjøpsrett i borettslaget, samt gode medlemsfordeler. Innmelding kr 400,- og medlemsavgift kr 250,- i årlig medlemsavgift.
  • Gjennom å være tilknyttet IBBL får dere gunstig tilgang til sikringsfond. Sikringsfond sikrer borettslaget for eventuelle tap av felleskostnader.