Om forkjøpsrett

Medlemmer i Innherred Boligbyggelag (IBBL) har forkjøpsrett på brukte boliger i borettslag som er tilknyttet IBBL.

Slik kjøper du bolig med forkjøpsrett:

  • Boligen legges ut for salg på vanlig måte. Budrunden går som normalt uten at du trenger å være med, og selger aksepterer pris og vilkår fra kjøper.
  • Boligen legges ut her, og IBBLs medlemmer kan melde forkjøpsrett innen fristen som er satt. Det betyr at du har rett til å kjøpe borettslagsleiligheten til samme pris som høyeste bud. Hvis du melder forkjøpsrett, plikter du å kjøpe boligen om du har høyest ansiennitet, og kravet er bindende.

Slik kjøper du bolig med forhåndprøving av forkjøpsrett:

  • Boligen legges ut her før den er annonsert. Boligen står uten pris og overtakelsesdato på dette tidspunktet.
  • IBBLs medlemmer kan melde forkjøpsrett helt uforpliktende.
  • Boligen legges ut for salg med vanlig budrunde. Du velger selv om du vil være med i budrunden hvis du har meldt forkjøpsrett.
  • Selgeren aksepterer et bud, og IBBL-medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår. Medlemmet har mulighet til å takke nei til dette innen 24 timer etter at de har fått beskjed. I så fall vil tilbudet gå videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet.

Slik fungerer ansienniteten:

  • Hvis flere medlemmer ønsker å benytte forkjøpsretten, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. Den interne forkjøpsretten i borettslaget går foran andre medlemmer i boligbyggelaget. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.
  • Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.
  • Det er også mulig å overføre medlemskapet i boligbyggelaget mellom familiemedlemmer, og barn kan for eksempel få overført ansiennitet fra foreldre. Man kan imidlertid ikke få lengre ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato.