IN – ordning

IN – Ordning

Vi tilbyr også forvaltning av IN. Det er en individuell nedbetalingsordning som gir andelseierne en mulighet til å innfri eller redusere sin andel av fellesgjelden.

Fordeler og ulemper:

Det er både fordeler og ulemper ved å innføre en ordning med individualisert nedbetaling av fellesgjelden (IN).

Individualisering gir den enkelte andelseier større fleksibilitet gjennom muligheten til selv å bestemme bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere vil kunne ha muligheten til å benytte seg av gunstige låneordninger hos sin arbeidsgiver eller andre långivere.

På den annen side er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være billigere enn borettslagets fellesgjeld. Dette innebærer at det for mange boligkjøpere kan bli dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging.

Forutsetninger:

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslaget forutsetter at særskilte forutsetninger må være til stede. Det må inngås avtale mellom Innherred Boligbyggelag og borettslaget, mellom borettslaget og lånegiver, og mellom borettslaget og andelseier. Ved innbetaling trer andelseieren inn i den sikkerheten banken har for lånet og får sidestilt prioritet for det innbetalte lånet.

  • IN må vedtas av generalforsamlingen i borettslaget.
  • Långiver må akseptere og inngå avtale om sidestilt sikkerhet i forhold til de andelseierne som gjør ekstraordinære innbetalinger.
  • Lånet må ha flytende rente
  • Borettslaget har ikke adgang til å foreta opplåning eller endre løpetid på lån omfattet av avtale.
  • Minste innbetaling er kr. 30.000,-.
  • Borettslaget må være medlem av sikringsfondet.

IN