Juniormedlemskap

Juniormedlemskap er en populær, praktisk og nyttig gave å gi i forbindelse med barnedåp, konfirmasjon, fødselsdag o.l. Medlemsskapet og muligheten til å tre inn i boligkjøp med bruk av forkjøpsrett i forbindelse med førstegangs boligkjøp og studietid er et verdifullt fortrinn.

Ved innmelding betales en andelsavgift på kr 400,-. Juniormedlemmer under 18 år er fritatt for årskontingent. Du kan velge alternativ betaler og velge hvor medlemsbeviset skal sendes.

Vi anbefaler å legge inn alternativ betaler av årskontingenten (trer i kraft etter at medlemmet er fylt 18 år).