Megling

IBBL samarbeider med Aktiv Innherred om megling og tilhørende tjenester. Aktiv Innherred er det eneste lokale meglerfirmaet for kommunene på Innherred, med kontorer i Verdal og Levanger.

Med til sammen over 50 års erfaring i bransjen, har Aktiv den lokalkunnskapen og nettverket som trengs for å gjøre en best mulig jobb for våre kunder. Aktiv har i dag 7 ansatte med lang fartstid innenfor bank og eiendomsomsetning, og omsetter både brukte og nye boliger, tomter, hytter og næringseiendommer.

Aktiv stiller med et solid støtteapparat bestående av jurister, banker og forsikringsselskaper. På alle bankområder samarbeider Aktiv med Aasen Sparebank og Grong Sparebank, og deler lokaler med Aasen Sparebank både på Levanger og i Verdal.

aktiv-innherred