Om IBBL

Innherred boligbyggelag er et moderne boligbyggelag med bred boligkompetanse. Stadig flere boligselskaper velger IBBL som sin samarbeidspartner og vi har i dag over 3 500 medlemmer og forvalter mer enn 2 000 boliger rundt om på Innherred. I tillegg forvalter vi 144 utleieboliger for Verdal Boligselskap AS.

Les mer om: FORVALTNING, TEKNISKE TJENESTER, MEGLING og MEDLEMSFORDELER