Historie

Innherred Boligbyggelag har sin historie langt tilbake i tid og har med tilslutningen til Norske Boligbyggelag i 1969 mer enn 45 års virke som Innherred sitt eget boligbyggelag. Noen historiske milepæler:

1954: Levanger Byggelag ble stiftet og drevet av noen av byens mest betrodde innbyggere. Banksjef Kåre Landfald i Levanger og Skogn Sparebank var forretningsfører og hadde drivende medhjelpere i Erstad og fabrikksjef Hjelde. Det aller første borettslaget på Levanger var Sjøgata 30 – murblokka i 3 etasjer ved fergeleiet.

1969: Verdal Boligbyggelag ble formelt stiftet i desember dette året. Etableringen av Ellingsen Mekaniske Verksted og senere Aker var sterkt medvirkende til at laget ble etablert.

1970: Den første blokka i VBBL ble reist i Frydenlundgata 15. På noen få påfølgende år ble det bygd 14 treetasjes blokker på en tomt som Verdal Kommune hadde skaffet seg.

1971: Levanger Boligbyggelag ble formelt registrert i januar dette året.

1973: Fra 1970 til 1973 bygges det hele 156 boenheter i regi av Verdal Boligbyggelag.

1979: Det første tilknyttede borettslaget, Solenget Borettslag på Gjemble, kom på plass i Levanger og dette markerte starten på en betydelig boligbygging utover 80-tallet parallelt med utbygging av sykehus og utviklingen på Fiborgtangen.

1998: Storsatsing i samarbeid med Husbanken hvor det bygges heiser blant annet i blokkene på Frydenlund.

2007: Verdal Boligbyggelag endrer navn til Innherred Boligbyggelag

2008: Innherred Boligbyggelag går går ut av eierskapet i Verdal Boligselskap, men inngår et langsiktig samarbeid om administrasjon og ledelse, forretningsførsel og tekniske tjenester knyttet til de kommunale utleieboligene i Verdal Kommune.

2010: Levanger Boligbyggelag fusjoneres inn i Innherred Boligbyggelag, og man samler seg som Nord-Trøndelags største boligforvalter.