Forsikring

——————————————————————————————————————————————-

VIKTIG INFORMASJON OM FORSIKRING

  • Dersom uhellet skulle være ute er det viktig å handle raskt med å melde fra til enten brannvesen, ibbl eller rørlegger. Alt etter hvilken situasjon som oppstår. Dette for å begrense skadeomfanget på bygninger og ta vare på liv og helse.
  • Alle skader skal meldes til Innherred Boligbyggelag ved Yngve Sakshaug | tlf 74073180 | mob 40 69 64 01 | e-post: [email protected]
  • Vi vil da så raskt det lar seg gjøre ta kontakt for befaring og sende skademelding til forsikringsselskapet (gjelder borettslag med If Totalforsikringsavtale). Skaden meldes samtidig til styreleder slik at han er informert.
  • Dersom skaden er en hastesak og skjer på kveld/natt/helg/ferie kan rørlegger eller skadebegrensningfirma kontaktes direkte:
  • Polygon (Kenneth) | 98232635 | Etter kl. 16.00/helg 72900950
  • Rørleggern: 40438241/93064893

Dersom du er usikker på om skaden/uhellet dekkes på forsikringen, kontakt Yngve Sakshaug | mob 40 69 64 01 | [email protected]

——————————————————————————————————————————————-

SKREDDERSYDD FORSIKRING GIR BORETTSLAG TRYGGHET (Intervju med tidligere teknisk konsulent i IBBL, Lasse Johnson)

IBBL har bidratt til en stadig forbedret ”Totalforsikring for boligselskap” som sikrer borettslag bedre enn noen gang tidligere. Lasse Johnson, teknisk konsulent i IBBL, gir i dette intervjuet nærmere innblikk i den spesialsydde forsikringsordningen som tilbys.

Den unike totalforsikringen er basert på krav og ønsker fra alle landets boligbyggelag, og etablert gjennom Partner – som er lagenes forlengede arm inn i If forsikring. Totalforsikringen dekker mer enn noen gang før: Alle registrerte bygninger, tilbygg, fellesanlegg, styreansvar, ulykke ved organisert dugnad, ulykke for barn, naturskade og bekjempelse av skadedyr for å nevne noe.

Har oppgjørsavtale
–    Borettslagene velger helt fritt hvor de vil tegne forsikring, men jeg mener ”Totalforsikringen” er den beste et lag kan få. Arbeidet med den handler om å utvikle en best mulig forsikring til en fornuftig pris, og det har vi klart, sier Lasse Johnson – teknisk konsulent på takst og forsikring i IBBL.
Forsikringen viser hva den egentlig er verdt – i det øyeblikk uhellet eller ulykken er ute. Her på Innherred er Lasse Johnson mannen å kontakte dersom det har skjedd skade, for If har en oppgjørsavtale med IBBL-eksperten, som er takstmann for skader opptil en halv million kroner.

–    Dersom jeg får melding om en vannlekkasje, rykker jeg straks ut til borettslaget og skaffer meg et overblikk over skaden. Andelshaver får nødvendig informasjon om hva som skal skje, og jeg skriver omgående skaderapport til If. Forsikringsselskapet svarer alltid kjapt om skaden dekkes av forsikringen og veien videre, forklarer Johnson.

I dette gitte tilfellet får andelsinnehaver ett gitt månedsbeløp for å finne en midlertidig bolig, mens lokale, kyndige fagfolk blir leid inn for å utbedre skadene. Målet er alltid at boligen skal bli utbedret og gjort beboelig så fort som mulig.

Krav om vannstopper
Systematiker Lasse Johnson har en egen perm der han har ført inn samtlige innmeldte skader i IBBL siden 1988, og på 26 år har det blitt noen tusen av dem. Dato, skadenummer, skadens art og skadeerstatning er loggført, og Johnson er glødende opptatt av å redusere antallet skader til et minimum. Færre skader betyr billigere forsikring for alle lag i IBBL. I fjor ble det registrert totalt 41 skader i Innherred, det er nært et normalår.

– Mindre vannskader er det desidert flest av i antall. Sammen med Partner har vi nå innført forebyggende tiltak for å få skadene ned. Vi har innført vann- og elsjekken, som må utføres av autoriserte rørleggere og elektrikere, og hver sjekk gir ti prosent prisavslag når alle i et borettslag har fått utført den. Sjekkbeviset gjelder for inntil fem år, og er spart inn lenge før det utløper, sier Lasse Johnson.

Nåværende forskrifter sier at alle bygg oppført etter 2010 skal ha installert komfyrvakt og obligatorisk vannstopper. Forskriften har ikke tilbakevirkende kraft, men montering av slike innretninger gir også rabattert forsikring. Det er mye å spare på å ta forholdsregler i borettslag:

–    Du har gjerne god oversikt over forholdene i egen leilighet, men ingen kontroll over hvordan det er i naboleiligheten. Derfor er det viktig at skadeforebyggende tiltak blir gjennomført i alle leiligheter i for eksempel ei blokk. Det gir lavere forsikringspremie og bedre trygghet for de som bor der, påpeker Lasse Johnson.

”Tiltak for å redusere skaderisikoen gir en vinn-vinn-situasjon. Laget sparer penger, og gir andelshaverne større trygghet.” (Tidligere teknisk konsulent Lasse Johnson i IBBL)

For mer informasjon om forsikring og skadeforebyggende tiltak, kontakt:
Teknisk Konsulent | Yngve Sakshaug | [email protected] | 40 69 64 01