Tømrer

Boligselskapene på Innherred sitter på store verdier i form av bygninger og uteområder. Planmessig vedlikehold og oppgradering er viktig for på best mulig måte å forvalte disse verdiene. Innherred Boligbyggelag bidrar gjerne i planlegging, gjennomføring og oppfølging av dette og kan tilby gode tjenester til fornuftige priser.

Våre egne tømrere kan bidra med større og mindre renoveringsoppgaver, sånn som skifte av fasadekledning, isolering, ny taktekking og bytte av vinduer. I tillegg kan vi bistå i planlegging og prosjektering av større oppdrag og koordinering av eksterne entreprenører. Vi har framforhandlet rammeavtaler og gode priser med flere lokale entreprenører og leverandører for å sikre våre tilknyttede boligselskaper og medlemmer god kvalitet, trygge leveranser og fornuftige priser.

Vi bistår også med med strukturerte og langsiktige vedlikeholdsplaner og samarbeider med forvaltningsavdelingen for å se dette i sammenheng med borettslagenes økonomi- og budsjettplanlegging.

I tillegg tilbyr vi det nettbaserte internkontrollsystemet BEVAR-HMS som sikrer god og effektiv oppfølging av de lovpålagte HMS-oppgavene som påligger styrene. Les mer om dette under INTERNKONTROLL.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud på tømrertjenester og renoveringsoppgaver.